Hysbysiadau Preifatrwydd - Adran y Prif Weithredwyr

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae'r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth y Prif Weithredwr yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Cyfathrebu, Ymgysylltu ac Argyfyngau Sifil

Etholiadol

Cofrestryddion

Diwygiwyd Diwethaf: 02/06/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig