Adnoddau Ar-lein rhad ac am ddim

Mae'r rhan hon o'r wefan yn rhoi gwybodaeth i chi am fynediad at nifer o wasanaethau ar-lein allanol.

e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics

Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics i'w lawr lwytho AM DDIM ar eich tabled, smartphone, gliniadur neu ben-bwrdd. Mae'r adnoddau hyn yn gweithio yn union fel benthyciadau arferol y llyfrgell ond maent yn dychwelyd eu hunain yn awtomatig felly nid oes unrhyw daliadau hwyr. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cerdyn llyfrgell dilys a'r ap cywir ar gyfer eich dyfais.

eLyfrau i Gymru – O 1 Mai 2018, byddwn yn symud ein casgliad e-lyfrau ac e-sain i BorrowBox fel unig gyflenwr gwasanaeth e-lyfrau ac e-sain Cymru Gyfan. Gyda'n darparwr newydd, fe gewch chi wasanaeth digidol gwell sy'n cynnig casgliad mwy o lyfrau.

Bydd y gwasanaeth newydd yn darparu ystod eang o deitlau wedi'u diweddaru'n fisol a byddant yn cynnwys llyfrau, ffuglen a ffeithiol a theitlau Cymraeg a Saesneg ar gyfer oedolion a phlant. Gallwch lawr lwytho hyd at 10 llyfr ar unrhyw adeg. Y ffordd hawsaf o gael mynediad at y gwasanaeth fydd trwy ap BorrowBox, ond gallwch hefyd bori, benthyca a rhoi teitlau poblogaidd ar gadw ar unrhyw ddyfais iOS neu Android. Mynnwch yr ap o'r App Store neu Google Play i ddechrau benthyg eich e-lyfrau a llyfrau e-sain heddiw!

e-Gylchgronau - Dros 250 o gylchgronau i ddewis o'u plith yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau a diddordebau. Nid oes cyfyngiad ar y nifer y gallwch eu lawrlwytho, a gallwch gael mynediad i ôl gopïau hefyd. Lawr lwythwch 24/7 yn uniongyrchol i'ch e-ddarllennydd, tabled, gliniadur ffôn clyfar, gyfrifiadur neu MAC.

eComics - Dros 500 o deitlau poblogaidd i ddewis o’u plith yn cynnwys Avengers, Star Trek a Transformers. Llawr lwythwch 24/7 yn uniongyrchol i’ch e-Ddarllenydd, tabled, ffôn clyfar, gliniadur, cyfrifiadur personol neu MAC.

Os oes angen help arnoch i gael hyd i unrhyw rhai o’r adnoddau hyn, beth am alw i mewn i’n sesiynau TG:

 • Llyfrgell Blaenafon
  • Bob dydd Mercher - 14:00 - 16:00
 • Llyfrgell Cwmbrân
  • Bob dydd Mawrth - 14:00 - 15:30
  • Bob dydd Iau - 10:00 - 12:00 a 14:30 - 16:30
 • Llyfrgell Pont-y-pŵl
  • Bob dydd Mawrth - 10:00 - 12:00 

Ymchwil

Mynediad i Ymchwil -  rhydd fynediad am ddim i ystod eang o erthyglau academaidd ac ymchwil mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ar draws y DU. Ymhlith y pynciau mae celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a’r gwyddorau, gyda thua 15miliwn + o erthyglau eisoes ar gael. (Gellir eu cyrchu trwy gyfrifiaduron personol â chysylltiad diwifr yn adeiladau’r llyfrgelloedd yn unig).

Find My Past ac Llinach - Dros 500 o deitlau poblogaidd i ddewis o’u plith yn cynnwys Avengers, Star Trek a Transformers. Llawr lwythwch 24/7 yn uniongyrchol i’ch e-Ddarllenydd, tabled, ffôn clyfar, gliniadur, cyfrifiadur personol neu MAC.

Which? Ar-lein - Canllawiau prynu ac adolygu, y cylchgrawn poblogaidd i ddefnyddwyr ar lein. Mae’r adnodd hon ar gael mewn Llyfrgelloedd yn unig. Gofynnwch i aelod o staff i’ch mewngofnodi.

Byw a Dysgu

Ffordd o Fyw ym Mhrydain  - Eich canllaw i wybodaeth leol, cadw'n ddiogel a chyfreithiol, iechyd a hylendid, gwneud bywoliaeth a bywyd gwell.                                          

Theory Test Pro - Mae Theory Test Pro yn ddynwarediad ar-lein realistig o brofion theori gyrru'r DU i bob categori o gerbydau.  Mae'n cynnwys yr holl gwestiynau swyddogol sydd yn y prawf wedi eu trwyddedu gan y DSA, y bobl sy'n gosod y profion.

Cysylltiadau Defnyddiol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau electronig tanysgrifedig, yn amrywio o gylchgronnau ysgolheigaidd i wyddoniaduron a phapurau newydd.

Y Brifysgol Agored- Mae OpenLearn, y Brifysgol Agored yn anelu i chwalu'r rhwystrau i addysg drwy gyrraedd miliynau o ddysgwyr o gwmpas y byd, gan ddarparu adnoddau addysgol am ddim ac yn gwahodd pawb i flasu cyrsiau y mae eu myfyrwyr cofrestredig yn eu dilyn - am ddim! Gyda dros 650 o gyrsiau am ddim, wedi eu gwasgaru ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc, gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi.

Llyfrgelloedd Cymru - Dyma eich porth un stop ar gyfer Llyfrgelloedd Cymru - gallwch gael gwybod ynghylch beth sy'n digwydd mewn llyfrgelloedd, chwilio am lyfrau, ymuno ar-lein, dod o hyd i'ch llyfrgell agosaf, holi cwestiynau anodd, darllen adolygiadau llyfrau, a llawer mwy.

Pwy Arall Sy'n Ysgrifennu Fel - Methu penderfynu beth i'w ddarllen nesaf? Ydych chi wedi darllen yr holl lyfrau gan eich hoff awdur? Pwy arall sy’n ysgrifennu’r math o lyfrau yr ydych chi’n eu hoffi? Mae hwn yn adnodd sefydledig ar y we ac yn declyn hybu darllen. Mae e wedi ei gynllunio i gynorthwyo unrhyw un i ddarllen ffuglen ac i ehangu’r nifer o awduron y maen nhw’n hoff o ddarllen.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/01/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676
Ebost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig