Agendâu a Chofnodion y Fforwm Mynediad Lleol

Mae Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) yn cyfarfod tuag unwaith bob 3 mis ar nos Lun yn y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl. Os oes diddordeb gennych yng ngwaith y fforwm hwn neu yn y pynciau sy'n cael eu trafod ganddo, mae croeso ichi ddarllen yr agendâu a'r cofnodion.        

Os bydd gofyn unrhyw wybodaeth bellach am y Fforwm Mynediad Lleol arnoch, cysylltwch â'r Ysgrifennydd, Fiona Ford ar 01633 648278 neu mewn e-bost i fiona.ford@torfaen.gov.uk

Gallwch lawrlwytho copïau o'r agendâu a'r cofnodion yma. 

2015

2014

2013

2012

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Yr Adran Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648278

Nôl i’r Brig