Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Torfaen County Borough Council

Gŵyl Banc Mai -  Newidiadau i gasgliadau sbwriel ac amserau agor y swyddfa
Gall trigolion sydd â phlant mewn cewynnau wneud cais am gyflenwad o fagiau trwm fydd yn cael eu casglu bob pythefnos
Torfaen Safeguarding
Mae’r casgliadau gwastraff gwyrdd bob pythefnos yn digwydd o fis Mawrth i fis Tachwedd
Cofrestrwch i dderbyn ein gwasanaeth e-fwletin a chael y  newyddion lleol a'r wybodaeth ddiweddaraf
Superfast Broadband
© Copyright 2017 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen