Gwneud cais am drwydded fan neu drelar

Os ydych yn ymweld â’r Ganolfan Casglu Gwastraff y Cartref mewn fan neu drelar, rhaid bod gennych drwydded. Codir tâl gweinyddol o £5 am bob trwydded. Mae pob trwydded yn eich caniatáu i 1 ymweliad a gall pob cartref wneud cais am hyd at 10 trwydded y flwyddyn.

Os ydych yn gwneud cais am drwydded am y tro cyntaf, mae angen i chi gofrestru ychydig o fanylion fydd yn ein helpu i ymateb i’ch cais. Trwy gofrestru eich manylion gallwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig