Rhoi gwybod am broblem gyda heol, palmant neu briffordd

Os ydych chi’n dod o hyd i broblem gyda heol, priffordd neu balmant yn Nhorfaen, er enghraifft ceubwll, cerrig mân rhydd, palmentydd sydd wedi torri, cerbydau sy’n croesi palmentydd neu ymylon glaswelltog sydd wedi cael eu difrodi, dylech gysylltu â ni.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig