Addysg Awyr Agored

Mae Gwasanaeth Addysg Awyr Agored Gwent yn wasanaeth ar y cyd sy'n cael ei gefnogi gan Flaenau Gwent, Sir Fynyw, Casnewydd a Thorfaen.

Mae'r gwasanaeth wedi bodoli ers y 1970au cynnar. Mae'n gweithredu tair canolfan breswyl ym Mharc Hilston, Gilwern a Thalybont. Mae'r gwasanaeth yn cynnig ystod eang o weithgareddau 'stepen drws' yn ardal de-ddwyrain Cymru. Mae mwyafrif y cyrsiau'n rhai preswyl sy'n para 3-5 diwrnod. Mae'r gwasanaeth yn dal dwy drwydded yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALA) i ddarparu gweithgareddau antur i bobl ifanc.  

Mae'r Gwasanaeth Addysg Awyr Agored yno yn bennaf ar gyfer pobl ifanc, ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd a hyffordiant i athrawon ac oedolion eraill mewn amrywiaeth o leoliadau.  

Gallwn gynnig ystod o brofiadau awyr agored a gweithgareddau amgylcheddol i bobl ifanc trwy gydol eu gyrfa ysgol ac sy'n cwmpasu'r Cwricwlwm Cenedlaethol, cyrsiau Lefel A/TGAU a datblygiad personol a chymdeithasol.  

Caiff ffioedd y cyrsiau ar gyfer pobl ifanc o'r pedwar awdurdod lleol eu sybsideiddio'n sylweddol ryw 50% sy'n werth rhagorol am arian. (Mae ffioedd disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael mwy o gymhorthdal.)  

Mae ein canolfannau'n magu ymagwedd hyblyg ac arloesol at fodloni eich nodau, felly cysylltwch â nhw i drafod eich anghenion.  

Gallwn gynnig cyrsiau datblygu staff hefyd: 

  • Cydlynwyr ymweliadau addysg ac arweinwyr ymweliadau
  • Dyfarniadau'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol mewn canwio, caiacio, dringo, cerdded mynyddoedd, mynydda a llywio
  • Gwasanaethau penodol fel datblygu staff ysgol gyfan, hyfforddiant sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, mapio safle ysgol, cynnal diwrnodau cwrdd i ffwrdd

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Canolfannau Awyr Agored Gwent.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Addysg Agored Gwent

Ffôn: 01600 750221

E-bost: info@gwentoutdoorcentres.org.uk

Nôl i’r Brig

Yn yr Adran hon